درباره ما

انجمن علمی دانشجویی زیست‌شناسی دانشگاه یزد

انجمن علمی- دانشجویی زیست شناسی دانشگاه یزد فعالیت خود را در سال ۸۵ شروع کرد، ولی فعایت جدی انجمن از سال ۹۴ شروع شد.فعالیت های انجمن در سال های گذشته نیز مثل دوره های اخیر چاپ نشریه ی رویان و بعد کاریون، برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینار، بازدید علمی (برای مثال مرکز ژنتیک میبد)، نشست ها و پروژ های پژوهشی بوده است.

سازمان بندی انجمن به این صورت است که هر ساله با انتخابات که در اردیبهشت ماه برگزار می شود ۷ نفر عضو هسته ی مرکزی منتخب می شوند که ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهند بود.

 

اهداف تاسیس و فعالیت های انجمن

ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعداد ها و بروز خلاقیت علمی داتشجویان

افزایش مشارکت جمعی و داوطلبانه ی دانشجویان در فعالیت های علمی به منظور ترویج فرهنگ کار گروهی

تکمیل رسالت های دانشگاهی در تربیت نیروی انسانی

تقویت و تحکیم پیوند های نظام آموزشی عالی با بخش های مختلف جامعه

 

فعالیت های انجمن

برگزاری همایش های  در زمینه های مختلف زیستی

همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری جلسات گفت و گو محور

برگزاری جلسات ارائه های علمی و کتابخوانی

چاپ  و نشر شمارگان نشریه ی کاریون

کمک در انجام پروژه های پژوهشیشروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید